HOKUSAI KATSUSHIKA

葛飾北斎(1760-1849)

生首の図

TOP COLLECTION
葛飾北斎 「生首の図」